Tipe shunda plafon MK25077 Masjid Pondok Hijau bekasi